Hoofdmenu

Podcasts | Participatiepraat

Hoe maak je participatie toegankelijk? En hoe zorg je ervoor dat de inbreng van burgers echt een verschil maakt? Dat hoor je allemaal in Participatiepraat, een podcast van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. In de podcast geven participatie-professionals, bestuurders en ambtenaren ons een kijkje achter de schermen van een participatieproject.

Luister vanaf 31 januari 2024 naar het tweede seizoen van Participatiepraat in jouw favoriete podcast app! Wekelijks een nieuwe aflevering met inspirerend verhalen!

Participatiepraat logo

 


Luister naar het tweede seizoen van Participatiepraat!


Luister de podcast over samen de energietransitie in

Samen de energietransitie in

Jim Pedd heeft met behulp van participatie de minister geholpen met het opstellen van een brief aan de Kamer over het belang van burgerparticipatie.

Luister de podcast

 

Luister de podcast over het belang van vertrouwen

Het belang van vertrouwen

Suzanne Plugge vertelt dat er bij het schrijven van beleid over de transitie van landelijk gebied en de opgave klimaat zo snel mogelijk participatie moet worden toegepast.

Luister de podcast

 

Luister de podcast over kennis delen en vastleggen

Kennis delen en vastleggen

Claartje Brons en Felix Wolf houden ze zich bezig met het delen van kennis en ervaringen rondom participatie.

Luister de podcast

 

 

Luister de podcast over bewoners aan zet

Bewoners aan zet

Irma Straathof en Marijke Wobben ondersteunen gemeenten tijdens participatietrajecten en vertellen over hun ervaringen.

Luister de podcast

 

Luister de podcast over vertrouwen en relaties opbouwen

Vertrouwen en relaties opbouwen

Anne-Mathije Bogerd actieonderzoek naar de manier waarop de overheid mensen met schulden het beste kan helpen. Het opbouween van vertrouwen en participatie spelen hierin een enorme rol.

Luister de podcast

 

Luister de podcast over de Canon van Participatie

De Canon van Participatie

Tom Radstaak en Vincent van Stipdonk hebben de Canon van Participatie opgesteld waarin verschillende participatieprojecten uit de Nederlandse geschiedenis staan uitgelicht.

Luister de podcast

 

 

 


Luister naar het eerste seizoen van de Participatiepraat!


Luister de podcast over werken aan vertrouwen

Werken aan vertrouwen

Job Cohen en Maaike de Beer hebben een participatietraject opgezet met meerdere groepssessies waarin ze samen kwamen met alle stakeholders.

Luister de podcast

 

Luister de podcast over de balans tussen interne en externe participatie

De balans tussen interne en externe participatie

Tessa Hollaar is bezig met het Circulair Materialenplan waarbij veel participatie is ingezet. Zij vertelt over het belang van interne en externe participatie.

Luister de podcast

 

Luister de podcast over 1 polder en 18 boeren

1 polder en 18 boeren

Hans Brouwer trok als omgevingsmanager de polder in om met boeren in gesprek te gaan en samen tot oplossingen te komen.

Luister de podcast

 

 

Luister de podcast over met de bus de buurt in

Met de bus de buurt in

Elisa Bours begon met de communicatie over de evaluatie van de Schipholwet en zag toen hoe belangrijk het is om de buurt in te gaan en de zorgen van burgers te erkennen.

Luister de podcast

 

Luister de podcast over op de stoel van de bestuurder

Op de stoel van de bestuurder

Sebastiaan van Niele en zijn team hebben een participatieproject opgezet aan de hand van de Participatieve Waarde Evaluatiemethode, waarbij de burger op de stoel van de bestuurder wordt gezet.

Luister de podcast

 

Luister de podcast over tussen bestuur en burger

Tussen bestuur en burger

Carolien van Balen-Peeters staat als strategisch omgevingsmanager luchtvaart, tussen de burger, bestuur en de politiek in. Zij vertelt over de interne en externe uitdagingen die ze tegenkomt.

Luister de podcast

 

 

 

Cookie-instellingen