Handreikingen

In een handreiking staat informatie over een participatie-methode, een werkwijze of een hulpmiddel. Het is niet verplichtend, maar kan worden gezien als een voorbeeld hoe het zou kunnen.

Een handreiking biedt concrete handelingsperspectieven voor de uitvoering van participatieprocessen in de praktijk.

Inhoudelijk wordt een handreiking voor publicatie altijd gevalideerd bij deskundigen uit zowel praktijk als wetenschap.

 
 

 


Meest recente handreikingen


Handreiking

Participatieplan

Wat zet je in een participatieplan? Deze handreiking beschrijft een aantal belangrijke onderdelen voor een participatieplan en hoe je tot een participatieplan komt.

Bekijk    Download  

Handreiking

Stakeholderanalyse

Wie zijn je stakeholders en wat zijn hun belangen? Wat en wie heb je nodig om een stakeholdersanalyse te maken? Deze handreiking benadrukt het belang van een stakeholdersanalyse en geeft een stappenplan om een stakeholdersanalyse op te stellen.

Bekijk    Download  

 

 

Handreiking

Werksessie participatieaanpak: van ambitie tot vormgeving

Je staat aan het begin van je project. Welke rol speelt participatie en welke ambitie heb je hierop? Deze handreiking geeft elementen voor een werksessie participatieaanpak, die een projectteam kan helpen om te bepalen hoe de waarom, hoe, wat en wanneer van participatie in het project er uit zien.

Bekijk    Download  

Handreiking

Do’s en dont’s van social media bij participatie

Deze handreiking geeft een overzicht van do’s en dont’s en is geschreven voor als je social media wil inzetten voor participatie van burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties.

Bekijk    Download  

 

 


Toekomstige handreikingen


  Participatie onder de omgevingswet
 

Naar verwachting treedt de omgevingswet op 1 januari 2022 in werking.
Wat betekent de omgevingswet voor participatie? 

 

  Bestuurders betrekken bij participatie
 

Bestuurders hebben een belangrijke rol in participatieprocessen.
Welke verschillende rollen kunnen bestuuders hebben? En hoe betrek je hen als participatie-professional bij het participatieproces?

  Online (stakeholder) overleg
 

Online overleg is op dit moment de norm.
Hoe geef je een (online) overleg met stakeholders vorm? En waar moet je allemaal rekening mee houden?

 

 

 

 

 


Alle handreikingen


Cookie-instellingen