Hoofdmenu

E-books


Het kennisknooppunt Participatie brengt publicaties uit over (onderwerpen gerelateerd aan) participatie in verschillende leervormen: snelstudies, handreikingen, e-books, onderzoekspublicaties, video's en podcasts. Met deze verschillende leervormen krijg je de mogelijkheid om op jou manier zo efficiënt mogelijk over participatie te leren.

  • Snelstudies vatten de huidige kennis over een participatie-onderwerp kort samen. Dat gebeurt aan de hand van (wetenschappelijke) literatuur en andere kennisbronnen. Een snelstudie is theoretisch van aard.
  • Handreikingen geven informatie over een participatie-methode, een werkwijze of een hulpmiddel. Een handreiking biedt concrete handelingsperspectieven voor de uitvoering van participatieprocessen in de praktijk.
  • E-books gaan zowel in op de theoretische als op de praktische kant van een onderwerp en vormt zo een kruising tussen de handreiking en de snelstudie. Een e-book biedt een abstract perspectief en concrete handelingsperspectieven.
  • Onderzoekspublicaties zijn door het kennisknooppunt Participatie gefaciliteerde praktijkgerichte onderzoeken naar participatie. Het resultaat kan onder andere een essay, een rapport of een wetenschappelijke publicatie zijn.
  • Verder heb je de mogelijkheid om een van onze StudioP livestreams over participatie terug te kijken. Iedere uitzending heeft een hoofdonderwerp waarover met verschillende gasten gesproken en gediscussieerd wordt. Bij een aantal van deze uitzendingen zijn met verschillende video's de "wetten van participatie" uitgelicht.


Bekijk of download een participatie e-book


Bekijk het e-book over Omgevingswet gereedschappen

Omgevingswet gereedschappen

Concrete instrumenten voor het maken van ruimtelijke keuzes. Dit boek helpt je niet alleen bij het begrijpen, en invullen van de kaders die de omgevingswet stelt, het helpt je ook bij het samenwerken en keuzes maken met iedereen die betrokken is bij verandering in de leefomgeving.  

Bekijk    Download  

Bekijk het e-book over Participatieve Waarde Evaluatie (PWE)

Participatieve Waarde Evaluatie (PWE)

De PWE is een online participatievorm en bij uitstek geschikt om een zogenoemd ‘maxi publiek’ te betrekken. Een maxi publiek houdt in: een grote groep mensen waarbij de diversiteit vrij hoog is. Met een PWE achterhaal je de waarden, principes, voorkeuren en zorgen van een grote, diverse en representatieve groep inwoners.

Bekijk    Download  

 

Bekijk het e-book over social media inzetten voor participatie

Social media inzetten voor participatie

Als je online participatie wilt organiseren, dan hoef je niet per se een speciaal platform voor e-participatie aan te schaffen. In dit e-book leggen we je uit hoe je juist bestaande social mediaplatforms kunt inzetten voor participatie.

Bekijk    Download  

Download het e-book praktijkboek macht en moed

Praktijkboek Macht en moed

Dit praktijkboek is het vervolg op het theoretische boek. Het boek beschrijft tientallen dialoogvormen, reflectie- en tegenspraaktechnieken om de beroepsethiek en het ambtelijk vakmanschap te bevorderen. Het boek is geschreven door Erik Pool.

Bekijk    Download  

 

Bekijk het e-book macht en moed

Macht en moed

Het E-book Macht en moed is een pleidooi voor stevige ambtelijke tegenspraak en voor investeren in grondig vakmanschap. Het boek is geschreven door Erik Pool, Programmadirecteur Dialoog & Ethiek bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Bekijk    Download  

Bekijk het e-book veelvormig overleg

Veelvormig overleg

Over de verschillende werkvormen en methoden die bij het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving worden gebruikt.

Bekijk    Download  

 

Bekijk het e-book over participatie

PARTICIPATIE Glossy

Op de Dag van de Participatie (4 november 2019) brachten de organiserende partijen gezamenlijk een glossy uit, met daarin inspirerende verhalen over participatie.

Bekijk    Download  

 
Cookie-instellingen