Hoofdmenu

Onderzoekspublicaties


Het kennisknooppunt Participatie brengt publicaties uit over (onderwerpen gerelateerd aan) participatie in verschillende leervormen: snelstudies, handreikingen, e-books, onderzoekspublicaties, video's en podcasts. Met deze verschillende leervormen krijg je de mogelijkheid om op jou manier zo efficiënt mogelijk over participatie te leren.

  • Snelstudies vatten de huidige kennis over een participatie-onderwerp kort samen. Dat gebeurt aan de hand van (wetenschappelijke) literatuur en andere kennisbronnen. Een snelstudie is theoretisch van aard.
  • Handreikingen geven informatie over een participatie-methode, een werkwijze of een hulpmiddel. Een handreiking biedt concrete handelingsperspectieven voor de uitvoering van participatieprocessen in de praktijk.
  • E-books gaan zowel in op de theoretische als op de praktische kant van een onderwerp en vormt zo een kruising tussen de handreiking en de snelstudie. Een e-book biedt een abstract perspectief en concrete handelingsperspectieven.
  • Onderzoekspublicaties zijn door het kennisknooppunt Participatie gefaciliteerde praktijkgerichte onderzoeken naar participatie. Het resultaat kan onder andere een essay, een rapport of een wetenschappelijke publicatie zijn.
  • Verder heb je de mogelijkheid om een van onze StudioP livestreams over participatie terug te kijken. Iedere uitzending heeft een hoofdonderwerp waarover met verschillende gasten gesproken en gediscussieerd wordt. Bij een aantal van deze uitzendingen zijn met verschillende video's de "wetten van participatie" uitgelicht.


Bekijk of download een onderzoekspublicatie


Bekijk de onderzoekspublicatie over participatie met oog voor verschil

Participatie met oog voor verschil

De Hanzehogeschool Groningen schreef dit essay over kansengelijkheid en verschil. 

Bekijk     Download  

Bekijk de onderzoekspublicatie over obstakels voor het toepassen van participatieprincipes

Obstakels voor het toepassen van participatieprincipes

Hoe beïnvloed de omgeving van een participatie-professional het toepassen van algemene participatie-vuistregels?

Bekijk     Download  

 

Bekijk de onderzoekspublicatie over vuistregels voor goede participatie

Vuistregels voor goede participatie

Een onderzoek naar universele uitgangspunten die bij elk nieuw participatieproces kunnen worden (her)gebruikt. Lees het interview over deze publicatie.

Bekijk     Download  

Bekijk de onderzoekspublicatie participatie en overheid dat vraagt om responsiviteit

Participatie en overheid: dat vraagt om responsiviteit

Een essay over hoe politici en ambtenaren omgaan met de verhouding tussen de participatieve en respresentatieve democratie. Lees meer.

Bekijk     Download  

 

Bekijk de onderzoekspublicatie onderbouwd ontwerpen aan participatieprocessen

Essay doorontwikkeling online participatie

Christine Bleijenberg heeft in opdracht van het kennisknooppunt Participatie nieuwe inzichten van online participatie en doorontwikkelperspectieven in kaart gebracht. Bij het essay hoort een interactieve praatplaat.

Bekijk     Download  

Bekijk de onderzoekspublicatie onderbouwd ontwerpen aan participatieprocessen

Onderbouwd ontwerpen aan participatieprocessen

GovernEUR heeft in opdracht van het kennisknooppunt Participatie de huidige stand van wetenschappelijke kennis over participatie in kaart gebracht.

Bekijk     Download  

 

Bekijk de onderzoekspublicatie weerstand tegen transities en de rol van participatie

Weerstand tegen transities en de rol van participatie

Dit rapport bespreekt de resultaten van een verkennend onderzoek naar weerstanden tegen transities naar een duurzamere samenleving en de rol die participatie daarbij kan spelen. Lees meer.

Bekijk     Download  

 
Cookie-instellingen