Hoofdmenu

Ontvang wederom €15.000,- voor participatie-onderzoek!

25-04-2024
1156 keer bekeken

Mede namens de Hanzehogeschool Groningen, de Erasmus Universiteit Rotterdam, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat reikt het Kennisknooppunt Participatie vier onderzoeksvouchers voor participatie-onderzoek uit.

Op een vergelijkbare manier werden in 2023 ook al vier onderzoeksvouchers uitgereikt. Na het uitreiken van die vouchers heeft het Kennisknooppunt Participatie, samen met haar partners, de kennisagenda geactualiseerd. Op deze pagina vindt u alle relevantie informatie over deze nieuwe aanvraagronde voor onderzoeksvouchers én over de kennisagenda en vorige voucherronde.

 

Waarom deze onderzoeksvouchers?

Begin 2024 lanceerde het Kennisknooppunt Participatie in samenwerking met verschillende kennispartners de (geactualiseerde) kennisagenda participatie 2024. De kennisagenda participatie 2024 heeft als doel om urgente kennisvragen op het gebied van participatie te inventariseren, prioriteren en te (laten) onderzoeken. Actuele kennisvragen gaan onder meer over hoe politici en bestuurders om kunnen gaan met participatiedilemma’s, waarbij politieke en bestuurlijke overwegingen botsen met de wens om burgers en belanghebbenden actief te betrekken bij besluitvormingsprocessen.

Om antwoorden te vinden op deze en andere vragen uit de kennisagenda 2024, reikt het Kennisknooppunt Participatie namens De Hanzehogeschool Groningen, de Erasmus Universiteit Rotterdam, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat vier onderzoeksvouchers uit. Elke onderzoeksvoucher heeft een waarde van €15.000,-. Het doel van deze vouchers is om (praktijk)onderzoek naar participatieonderwerpen niet alleen te agenderen, maar ook te laten uitvoeren.

 

Een voucher aanvragen

We nodigen iedereen uit om aanvragen in te dienen voor een onderzoeksvoucher.

Aan de aanvraag zijn wel een aantal voorwaarden verbonden.

In onderstaand informatiedocument leest u meer over het doel, de voorwaarden en het toekenningsproces voor de onderzoeksvouchers. Een voucher aanvragen doet u middels het aanmeldformulier. In de tabel hiernaast staan enkele belangrijke deadlines over de aanmeldprocedure. Belangrijk: de deadline voor het indienen van een onderzoeksvoorstel is 9 juni!

Download hier het informatiedocument

Download hier het aanvraagformulier

In de tabel hieronder staan de belangrijke deadlines vermeld:

Deadline Datum

Deadline indienen aanvraag:

Doorlopend in de periode 25 april t/m 9 juni 2024
Datum besluit over honorering aanvraag: Uiterlijk 21 juni 2024
Deadline aanleveren eerste resultaten: 15 november 2024
Deadline afronden onderzoek: Voorjaar 2025 (in overleg)

 

 

 

Meer lezen over de kennisagenda participatie 2024

De kennisagenda participatie 2024 beschrijft de ontwikkelingen in de periode 2021-2023 en geeft een overzicht van actuele kennisthema’s en kennisvragen. Actuele kennisvragen gaan onder meer over hoe politici en bestuurders om kunnen gaan met participatiedilemma’s, waarbij politieke en bestuurlijke overwegingen botsen met de wens om burgers en belanghebbenden actief te betrekken bij besluitvormingsprocessen.

In het voorjaar van 2024 zal de huidige 1.0-versie nog worden voorgelegd aan een aantal belanghebbenden en experts. In het tweede kwartaal van 2024 zal de 2.0-versie van de kennisagenda participatie 2024 verschijnen.

Bekijk hier de kennisagenda participatie 2024

 

 

 

Over de vorige voucherronde

Zoals eerder genoemd werden er in 2023 ook al vier onderzoeksvouchers toegekend. In het tijdschrift 'Publiek Denken' kwamen de uitkomsten van de in 2023 verstrekte onderzoeksvouchers aan de orde. Publiek Denken interviewde in vier losse artikelen de onderzoekers die een voucher kregen toegekend. Daarnaast gaven de onderzoekers dit voorjaar een presentatie over hun onderzoeksuitkomsten bij de Interdepartementale Werkgroep (Stakeholder)Participatie. Een verslag van die bijeenkomst staat ook op onze website. 

Lees hier de artikelen in Publiek Denken

Lees hier het verslag van de bijeenkomst

  

Praktische informatie 

Voor vragen over deze onderzoeksvouchers kunt u contact opnemen met Tom Schuurmans (tom.schuurmans@minienw.nl of 06-253 099 69), werkzaam bij het Kennisknooppunt Participatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen