Binnenkort: special afscheid OFL-voorzitters

OFL-voorzitters: Jacques Wallage, Job Cohen en Pieter Jan Biesheuvel nemen afscheid. Om het bijzondere verbindende werk van hen voor het voetlicht te brengen, staat studioP op 25 november tussen 16:00-17:00 in het teken van dit afscheid.

Tijdens de uitzending zijn de oud-voorzitters, het nieuwe voorzittersgilde van het OFL en nauw betrokken stakeholders te gast.

Thema
De afscheidnemende voorzitters hebben hun ‘roots’ voornamelijk in een periode dat het ‘poldermodel’ een dominante samenwerkingswijze was. Is deze manier van samenwerken nog van deze tijd en wat is er nodig om de verbinding met de samenleving te behouden? Samen met betrokken stakeholders gaan de voorzitters in gesprek over hun ervaringen met Polderen in tijden van polarisatie, waarin samenwerkprojecten als het Noordzeeoverleg en de Commissie Geurhinder worden uitgelicht. En we kijken met elkaar vooruit hoe we hiervan kunnen leren. Een uitgebreider programma volgt begin november.

Tijdens de uitzending is ook ruimschoots de gelegenheid om vragen te stellen. 

 

Het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL) brengt als onafhankelijk platform de verbinding en samenwerking verder tussen de rijksoverheid en burgers, bedrijven en andere maatschappelijke organisaties. Dit doet het OFL door nieuwe manieren van samenwerking en bestuur te ontwerpen en toe te passen op nationale opgaven in de fysieke leefomgeving, de omgeving waar we wonen, werken, reizen en recreëren. Meer informatie vindt u op www.overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl.


 

Cookie-instellingen