Wacht niet met het betrekken van bewoners

Naast het publiceren van snelstudies, handreikingen en onderzoeken, verzamelt het kennisknooppunt Participatie publicaties van anderen en maakt deze toegankelijk op een centrale plek.

Deze pagina bevat een overzicht van de publicaties van het kennisknooppunt en bevat verwijzingen naar publicaties van anderen. Wetenschappelijke artikelen zijn hier niet in opgenomen.

 
 

 


Alle documenten


Gemeenten hebben een belangrijke regierol in de transitie van aardgas naar aardgasvrij. De energietransitie is niet alleen een grote technische opgave voor gemeenten, maar vooral een grote sociale opgave. Onze tip: begin op tijd. Er worden in het artikel verschillende manieren genoemd waarop de ...

Soort document

Websitepagina

Jaartal

2019

Organisatie

Bedrijf

Thema

Transitie
Energietransitie

Beleidsterrein

Overig

Document

Medium: SME

 

Samenvatting:
Gemeenten hebben een belangrijke regierol in de transitie van aardgas naar aardgasvrij. De energietransitie is niet alleen een grote technische opgave voor gemeenten, maar vooral een grote sociale opgave. Onze tip: begin op tijd. Er worden in het artikel verschillende manieren genoemd waarop de burger betrokken kan worden

Bekijk het document (extern) 

 

Meld niet werkende link

Twitter

Cookie-instellingen