Bewoners nog meer betrekken bij wijkvernieuwing

Naast het publiceren van snelstudies, handreikingen en onderzoeken, verzamelt het kennisknooppunt Participatie publicaties van anderen en maakt deze toegankelijk op een centrale plek.

Deze pagina bevat een overzicht van de publicaties van het kennisknooppunt en bevat verwijzingen naar publicaties van anderen. Wetenschappelijke artikelen zijn hier niet in opgenomen.

 
 

 


Alle documenten


Informatiebijeenkomsten, bewonersavonden en inspraakmomenten behoren tot de Nederlandse bestuurscultuur. Ook bij wijkvernieuwingsprojecten spelen deze communicatiemomenten een belangrijke rol. Te vaak echter heeft de bewonersparticipatie een symbolisch karakter. Het ├ęcht mee laten beslissen van ...

Soort document

Artikel

Jaartal

2008

Organisatie

Bedrijf

Thema

Dorpen en wijken

Beleidsterrein

Overig

Document

Auteur: Alexander Pieters
Medium: Tauw

Samenvatting:
Informatiebijeenkomsten, bewonersavonden en inspraakmomenten behoren tot de Nederlandse bestuurscultuur. Ook bij wijkvernieuwingsprojecten spelen deze communicatiemomenten een belangrijke rol. Te vaak echter heeft de bewonersparticipatie een symbolisch karakter. Het écht mee laten beslissen van bewoners komt weinig voor. Terwijl dit tot betere plannen en een beter eindresultaat kan leiden.

Bekijk het document (extern) 

 

Meld niet werkende link

Twitter

Cookie-instellingen