Samen meten aan luchtkwaliteit. Symposium geeft aftrap voor nieuwe aanpak meten van luchtkwaliteit

Naast het publiceren van snelstudies, handreikingen en onderzoeken, verzamelt het kennisknooppunt Participatie publicaties van anderen en maakt deze toegankelijk op een centrale plek.

Deze pagina bevat een overzicht van de publicaties van het kennisknooppunt en bevat verwijzingen naar publicaties van anderen. Wetenschappelijke artikelen zijn hier niet in opgenomen.

 
 

 


Alle documenten


"Het meten van luchtkwaliteit zal de komende jaren radicaal veranderen. Burgers gebruiken steeds vaker nieuwe, goedkopere sensoren om zelf luchtkwaliteit te meten. In steden ontstaan sensornetwerken. Dit biedt kansen voor het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (LML). Daarom werkt het RIVM met ...

Soort document

Artikel

Jaartal

2017

Organisatie

Rijksoverheid

Thema

Overig

Beleidsterrein

Overig

Document

Auteur: Centrum milieukwaliteit
Medium: RIVM

Samenvatting:
"Het meten van luchtkwaliteit zal de komende jaren radicaal veranderen. Burgers gebruiken steeds vaker nieuwe, goedkopere sensoren om zelf luchtkwaliteit te meten. In steden ontstaan sensornetwerken. Dit biedt kansen voor het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (LML). Daarom werkt het RIVM met burgers en overheden toe naar een breed toegankelijk nationaal meetnet in 2020 waar iedereen gebruik van kan maken én gegevens voor kan aanleveren. De aftrap hiervoor is op 7 december gegeven tijdens het symposium ‘Samen meten aan luchtkwaliteit’."

Bekijk het document (extern) 

 

Meld niet werkende link

Twitter

Cookie-instellingen